Share |

 

Nieuwbouw en bestaande bouw

Het SBS Bakker meerjaren Onderhoudsplan is interessant bij nieuwbouw als bestaande bouw. 

Vraag ons naar de mogelijkheden voor u situatie.

 

De onderhoudsplanning voorbeeld

De onderhoudsplanning voor een tienjarige planning er als volgt uit:

 

  • 1e jaar: Basissysteem (nieuwbouw of Betaande woning).  
  • 3e jaar: inspectie/herstel/onderhoud                                               
  • 6e jaar: herschildersysteem / complete schilderbeurt
  • 8e jaar: inspectie/herstel/onderhoud
  • 10e jaar : Beoordeling object

     

 

 

Basissysteem

Het basissysteem voorziet in alle maatregelen die nodig zijn om een goede ondergrond te verkrijgen, waarop het schilderwerk gedurende een lange reeks van jaren met eenvoudige onderhoudsbeurten in goede staat is te houden. Voor houtwerk kunnen deze maatregelen onder andere bestaan uit het verwijderen van oude verflagen, het vullen en/of afdichten van openstaande houtverbindingen, het aanbrengen van een volledig verfsysteem.

Inspectie/herstel/onderhoud

Bij de ondergronden hout en staal wordt tussen de basisbeurt en de herschilderbeurt, steeds een inspectie uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan het controleren op beschadigingen en gebreken. Indien gebreken worden waargenomen dan worden deze hersteld. Daarnaast worden een aantal delen die meer gevoelig zijn voor ‘achteruitgang’ meegenomen.

Herschildersysteem

Uitgaande van het basissysteem wordt een nieuwe laag aangebracht, hetgeen een versterking van het systeem betekent. Dit herschilderen bestaat uit het reinigen, schuren van de ondergrond, het bijwerken van eventuele gebreken en het geheel overschilderen met een eindproduct dat in het (basis)systeem past, de glans word besproken met de bewoner.

 
schilder onderhoudsplans